Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu organizuje Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej. Jest to już 14 edycja konkursu.

Inicjatorem i organizatorem konkursu jest polonistka z X LO we Wrocławiu Ewa Obara-Grączewska,  Pani Ewa sama pisze o konkursie: 
Turniej Reportażu zrodziło zmęczenie sztampą szkolną; niechęć do rutyny i ogromna ciekawość, jacy są ludzie, których uczę, co naprawdę widzą w otaczającym świecie i co o nim sądzą. Mistrz reportażu Ryszard Kapuścińskipisał: Cały humanizm naszego pisania leży właśnie w wysiłku przekazywania prawdziwego obrazu świata. Jakże więc nie sięgać po formę reportażu, formę może trudną, ale tylko trudne zadania wychowują, a łatwe prowadzą do nijaczenia.  (cyt za: http://turniejreportazu.besaba.com/index.php/submit-a-web-link )

Więcej zobacz pod adresem: http://www.turniejreportazu.pl/

Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie zaprasza rozśpiewane i rozśpiewanych z całej Polski  do udziału w V edycji Śpiewobrania! Coraz bliżej przesłuchania! Można przesyłać zgłoszenia! Przyjmowane jsą one  do dnia 17 października. 
Zobacz więcej: http://alacz.edu.pl/aktualnosci

5 września 2014 r odbyły  się uroczystości jubileuszowe z okazji 25-lecia Towarzystwa Wilna i Ziemi Wileńskiej. 
Z tej okazji w dniach 5-8 września 2014 na Targu Węglowym młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 w Gdańsku w porozumieniu z Oddziałem Pomorskim Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej będzie zbierała: 

  •  informacje do „Księgi Gdańszczan rodem z dawnych kresów”. dane te zostaną wykorzystane do zredagowania i wydania „Księgi Gdańszczan Rodem z Dawnych Kresów”.
  •  deklaracje chęci przekazania dokumentów, zdjęć, przedmiotów itp. do tworzonego przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Gdańska, „Muzeum Dawnych Kresów”

Szkoda, że nasz zespół redakcyjny nie wiedział o uroczystościach i nie moglismy ich relacjonować. Podjęliśmy kroki aby nawiązać kontakt z Zarządem i zaporponować naszą obsługę medialną dla przyszłych działań Towarzystwa.

 

Już po raz dziesiąty młodzi gdańszczanie otrzymali stypendia naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą. Na ponad 2400 gmin w Polsce, tylko Gdańsk przyznaje takie stypendia!

 W Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów, w której udział wzięli m.in. prezydent Paweł Adamowicz (pomysłodawca stypendium i Przewodniczący Kapituły Stypendialnej), Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Ewa Kamińska – zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej i członek Kapituły Stypendialnej, Piotr Kowalczuk – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UMG i członek Kapituły Stypendialnej, prof. dr hab. Maria Mendel (Uniwersytet Gdański, członek Kapituły Stypendialnej) oraz dyrektorzy szkół, których absolwentami są stypendyści. Najważniejszymi gośćmi byli oczywiście stypendyści wraz ze swoimi bliskimi. Wśród nich była Milena Rudzińska, studentka Uniwersytetu w Walencji (studia II stopnia), która jest także prezesem Gdańskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita.

W dniach 29-31 października 2013 r. odbyło się w Paryżu 8 Forum Młodych UNESCO. Ze szczegółowymi informacjami oraz z materiałami z przebiegu FORUM można się zapoznać pod adresem: http://www.unesco.org/new/en/youth-forum-2013/ .

Między innymi dostępny tam jest, warty zapoznania się z nim,  dokument z oficjalnymi konkluzjami paryskiego spotkania: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224390e.pdf (w automatycznym tłumaczeniu na język polski: TUTAJ )

 

Dzień 8 września 2014 jest obchodzony z inicjatywy UNESCO jako Międzynarodowy LITERACY DAY. Termin LITERAZY w języku polskim nie ma dobrego odpowiednika. Rozumiany jest jako umiejętność posługiwania sie tekstem pisanym - umiejetnosc czytania i pisania. 

Tematem tegorocznego Literacy Day  jest "Literacy i Zrównoważony Rozwój". Umiejętność czytania i pisania jest jednym z kluczowych elementów potrzebnych do promowania zrównoważonego rozwoju, jponiewaą daje ludziom możliwości, aby mogli podejmować właściwe decyzje w zakresie wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i integracji środowiska. Umiejętność czytania i pisania jest podstawą do kształcenia ustawicznego i fundamentalne odgrywa kluczową rolę w tworzeniu stabilnych, zamożnych i pokojowych społeczeństw. 

Umiejętność czytania doskonalone  przez całe życie opracowane od podstawowego do zaawansowanego poziomu jest częścią szerszych kompetencji niezbędnych do krytycznego myślenia, poczucia odpowiedzialności, zarządzania partycypacyjnego, zrównoważonej konsumpcji i stylu życia, zachowań ekologicznych, ochrony różnorodności biologicznej, ograniczenie ubóstwa i zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrof.  

Tegoroczny Międzynarodowy Literacy Day będzie obchodzony na całym świecie. 

Główne światowe uroczystości odbędą się w Dhace, gdzie rząd Bangladeszu we współpracy z UNESCO będzie zorganizowania międzynarodową konferencję na temat "dziewczyny"  - alfabetyzacja kobiet i edukacja.

Zobacz więcej: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/#sthash.6NMyYQeG.dpuf

PLAKAT DO POBRANIA: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002292/229286e.pdf