Koordynator EYIA w najbliższy czwartek poprowadzi trzecie spotkanie SUPERBELFRZY NOCĄ . Są to WEBINARY szkoleniowe organizowane pzrez Grupę Superbelfrzy RP - Eduzmieniacze w celu dzilenie się z innymi nauczycielami swoim doświadczeniem w zakresie korzystania na nowych technologii sieciowych, komunikacyjnych i multimedialnych w edukacji.

Kampania "Jeden strzał wystarczy" UNICEF Chile dotycząca cyberprzemocy wygrała konkurs Międzynarodowy Festiwal Kreatywności 2015" w Cannes. Trzy egzekucje, "Grubaska", "Kujon" i "Słabeusz" pokazują grupy nastolatków kierujących swoje smartfony na równieśników, jak pluton egzekucyjny. Hasło brzmi: 
"Jeden strzał wystarczy. Cyberprzemoc jest jedną z głównych przyczyn depresji i samobójstw wśród młodzieży szkolnej. jeśli masz smartfona, używaj go z rozwagą. Nie zabijaj niczyjego poczucia własnej wartości."

Zawsze pormujemy kreatywnosć i aktywność. Tym razem dołączamy się do zaproszenia instruktora wielu utytuowanych grup tanecznych w Gdańsku na

I Międzyszkolny Turniej Tańca w GIMNAZJUM nr 6 w Gdańsku 
dla Szkół Podstawowych ( klasy 4-6 )

EYIA objęła konkurs patronatem medialnym. Będziemy go retransmitować i rejestrować. Chcemy również z każdym z jego uczestników przeprowadzić wywiady dla naszego radia i TV.