Komisja Europejska oficjalnie otwarła konkursy na realizację projektów w ramach ERASMUS+ na 2015 rok. Wydany dokument z zaproszeniem do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznym programie prac programu Erasmus+ na 2014 r. – międzynarodowym wymiarze szkolnictwa wyższego (pozycja 4) i na rocznym programie prac programu Erasmus+ na 2015 r. Program Erasmus+ obejmuje lata 2014–2020.

W dniu 11 lutego 2015 r. odbędzie się w Brukseli Dzień informacyjny na temat  możliwości realizacji projektów sportowych w ERASMUS+. Komisja Europejska i Edukacji, Kultury i Agencja Wykonawcza (EACEA) jest gospodarzem Sport Info Day w Brukseli, aby poinformować potencjalnych wnioskodawców o nowego programu i jego możliwości finansowania. Będzie kilka sesje informacyjne dotyczące priorytetów polityki, a także praktyczne porady i wskazówki dotyczące przygotowywania i składania propozycji. Z konferencji dostępna będzie internetowa transmisja na żywo w godz. 730-17oo.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/sport/events/2015/1102-sportinfoday_en.htm

 W Łebie trwa Ogólnopolski Festiwal Tańca (16-18 stycznia 2015 r.) W drugim dniu festiwalu nasi zaprzyjaźnieni młodzi tancerze trenujący taniec pod opieką Agnieszki Humięckiej odnieśli kolejny sukces:

 III miejsce dla duetu Paulina Berling , Magda Stramska,

 I miejsce grupa TRAFIC.

Gratulujemy!