UWAGA na słuchawki oraz nagłaśniane imprezy - ostrzeżenie Światowej Organizacji Zdrowia

Dnia 3 marca ochodzony jest Międzynarodowy Dzueń Ochrony Słuchu (Make Listening Safe) 

27 LUTEGO 2015 Światowa organizacja zdrowia w Genewie opublikowała szeroki monit-ostrzeżenie na temat zagrożeń wynikających z nieustannego nadużywania słuchawek - szczególnie przez młodzież. Wdedług raportu WHO ponad 1,1 mld nastolatków i młodych i dorosłych jest narażonych na utratę słuchu ze względu na niebezpieczne używanie osobistych urządzeń audio, w tym smartfonów oraz ekspozycję na szkodliwe poziomy dźwięku w głośnych lokali rozrywkowych, takich jak kluby nocne, bary i sportowe wydarzenia. Utrata słuchu ma potencjalnie katastrofalne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego, edukacji i zatrudnienia.

Dane z badań w krajach o średnich i wysokich dochodach analizowanych przez WHO wskazują, że wśród nastolatków i młodych dorosłych w wieku 12-35 lat, prawie 50% są narażone na niebezpieczne poziomy dźwięku z korzystania z osobistych urządzeń audio, a około 40% narażone są do potencjalnie szkodliwych poziomów dźwięku przy lokali rozrywkowych. Niebezpiecznego poziomu odgłosów może być, na przykład, wystawienie na działanie przekraczające 85 decibles (dB) przez osiem godzin lub 100 dB w ciągu 15 minut.

Więcej na ten temat zobacz w informacji prasowej Światowej Organizacji Zdrowia:http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/en/