Animowana mapa zlodowacenia Tatr

Znakomity sukces i dobry przykład współpracy pomiędzy uczelniami - opracowanie „The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum”, wykonane przez dr. inż. Jerzego Zasadniego z AGH oraz dr. Piotra Kłapytę z UJ, zostało uznane za najlepszą mapę opublikowaną w 2014 r. w międzynarodowym czasopiśmie „Journal of Maps” Emotikon smile Dodatkowo nasi naukowcy, dr inż. Zasadni i mgr inż. Andrzej Świąder, przygotowali efektowne animacje pokazujące jak wyglądały Tatry 20 tys. lat temu.

 

TATRY:

Dolina Białki: