Konkursy na projekty ERASMUS+ na rok 2015 już otwarte

Komisja Europejska oficjalnie otwarła konkursy na realizację projektów w ramach ERASMUS+ na 2015 rok. Wydany dokument z zaproszeniem do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznym programie prac programu Erasmus+ na 2014 r. – międzynarodowym wymiarze szkolnictwa wyższego (pozycja 4) i na rocznym programie prac programu Erasmus+ na 2015 r. Program Erasmus+ obejmuje lata 2014–2020.

Dokument ten jest dostępny w języku polskim w 3 wersjach: