Atrakcyjny konkurs dla europejskiej młodzieży.

Do 2 lutego 2015 można nadsyłać zgłoszenia do konkursu, organizowanego przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.  .

Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. Karola Wielkiego dla młodzieży! Zobacz więcej:
 http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/

 

W konkursie mogą uczestniczyć: 

  • osoby od 16 do 30 lat,
  • jeśli są obywatelami UE lub mieszkacie w jednym z krajów członkowskich,
  • organizują różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, np. wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze ogólnoeuropejskim,

Do konkursu można zgłosić kandydaturę się indywidualnie  lub grupowo.
Trzy wybrane przez europejskie jury projekty otrzymają fundusze na dalszy rozwój (5000, 3000 i 2000 euro), a laureaci zaproszeni zostaną do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu). 28 finalistów będzie zaproszonych na uroczyste ogłoszenie wyników w Akwizgranie.
W zeszłym roku nagrodzone zostały projekty z Danii, Holandii i Cypru.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dsotępne są tutaj:  http://www.charlemagneyouthprize.eu/pl/