Bez nienawiści: Organizacje pozarządowe apelują do Papieża Franciszka


 

 

 

Organizacje pozarządowe apelują do Papieża Franciszka

25-31 lipca 2016 r. to dni obecności Papieża Franciszka w Polsce  w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Jest to okazja do tego, aby przekazać młodym z całego świata przesłanie pokoju, tolerancji i szacunku, a słowa wypowiedziane przez Papieża w tych dniach mają szczególne znaczenie dla młodych pielgrzymów.

Z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 40 polskich organizacji pozarządowych zwróciło się do Papieża, prosząc o poruszenie kwestii mowy nienawiści podczas spotkań z młodzieżą. W apelu podkreślono, że odpowiedzialność za słowo jest jednym z kluczowych wyzwań dzisiejszego świata. Wolność słowa gwarantowana w art. 54 Konstytucji RP i w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wiąże się z odpowiedzialnością. Nienawistne treści nie podlegają jednak ochronie. Przeciwdziałanie mowie nienawiści wymaga podejmowania działań prawnych, litygacyjnych ale przede wszystkim edukacyjnych. Słowa Papieża adresowane do młodych mogą spełnić taką rolę.

Autorami jak i odbiorcami nienawistnych tekstów w internecie i w rzeczywistym świecie w przeważającej części są młodzi ludzie. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Kampanię Rady Europy „Bez nienawiści” w 2015 r., aż 83% młodych respondentów spotkało się z mową nienawiści w sieci. W Polsce prawie dwie trzecie młodzieży miało styczność z antysemicką mową nienawiści w internecie. Podobny procent zderzyło się z treściami rasistowskimi, anty-romskimi czy homofobicznymi. Jak wskazują badania przywołane w apelu, młodzi są znacząco narażeni na internetowe znęcanie.

Autorzy apelu podkreślili, że potępienie mowy nienawiści podczas Światowych Dni Młodzieży będzie miało poważne znaczenie edukacyjne i może z czasem przyczynić się do utworzenia z sieci bezpiecznego miejsca do wymiany idei i dostępu do informacji przez młodzież. Słowa Papieża mogą powstrzymać fizyczną agresję spowodowaną mową nienawiści – czytamy w apelu.

List w języku polskim dostępny jest tutaj.

List w języku angielskim dostępny jest tutaj.

Na zdjęciu: Papież Franciszek z Anne Brasseur, Ambasadorką europejskiej Kampanii No Hate Speech Movement, byłą szefową Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 
 

Licencja Creative CommonsBez nienawiści: Organizacje pozarządowe apelują do Papieża Franciszka by Jan Jackowicz-Korczyński is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License. W oparciu o utwór dostępny pod adresem http://www.hfhr.pl/organizacje-pozarzadowe-apeluja-do-papieza-franciszka/

Free Joomla! templates by AgeThemes