Rusza AKADEMIA MŁODEGO DZIENNIKARZA

 

W związku z ,,nowym rozdaniem'' naszego projektu Europejskiej Młodzieżowej Agencji Informacyjnej uruchamiamy regularne szkolenia: AKADEMIA MŁODEGO DZIENNIKARZA. 

Szkolenia będą się odbywały we współpracy z sieciową edukatorską grupą SUPERBELFRZY RP EDUZMIENIACZE, którzy dla naszej Akademii udostępnili szkoleniową sieciową platformę. 

Odbywać się będą raz w tygodniu, w poniedziałek o godzinie 21.oo. Dotyczyć będą praktycznego wykorzystania powszechnie dostępnych wolnych narzędzi cyfrowych, medialnych oraz mobilnych dla praktywowania dziennikarskiej ekspresji sieciowej. Generalnie jest to tylko pretekst dla szerszego celu jaki przyświeca naszym wszystki działaniom.

Najbardziej nam zależy na upowszecnianiu i rozwijaniu bardzo waznej współczesnie kompetenccji jaka jest optymalnie wykorzystywanie nowe technologii i narzędzii cyfrowych, sieciowych, medialnych i mobilnych dla osobistego, pełnego rozwoju:
auto-ROWOJU, auto-KREACJI oraz auto-PROMOCJI. 

Pierwsze szkolenie online (WEBINAR) odbyło się 2 maja 2016 r. 

 

Taki zresztą jest główny cel ,,zabawy w dziennikrazy'' w EYIA. Nie każdy z młodych uczestników projektu będzie w przyszłości dziennikarzem. Ale zabawa w młodych dziennikarzy może stać się dobrym warsztatem aby przez nią nabyć nawyków i umiejętności e-kompetencji niezbędnych dla własnego rozwoju. W obliczu dynamicznych zmian technologiczno-cywilizacyjnych dbałośc o stałe rozwijanie tych kompetencji jest ważna dla wszystkich aktywnych i kreatywnych. Dotyczy to nie tylko młodziezy ale również dorosłych.

Taka ,,zabawa'' może być o wiele  bardziej skuteczna niż ,,zaliczanie'' kolejnych lekcji infomatyki w szkole lub kolejnych formalnych szkoleń, których nader często głównym celem jest samo szkolenie.

Szkolenia będą odbywały się raz w tygodniu w postaci WEBINARIÓW. Każde szkolenie będzie dotyczyło jednej wybranych kompetencji cyfowych/medialnych. Tematykę szkoleń opublikujemy zawsze z miesięcznym wyprzedzeniem. W każdym szkoleniu może jednoczesnie brać udział do 50 uczestników. (limit narzucony nam przez stoswane narzędzie)  10 miejsć z tej puli rezerwujemy teoretycznie dla obserwatorów: nauczycieli, bibliotekarzy, dziennikarzy lub innych dorosłych, którzy wspomagają kreatywność cyfrową młodzieży. Pozostała pula miejsc dostępna będzie dla młodzieży w wieku 13-26 lat. Pierszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli stażyści i dziennikarze EYIA. Pozostałe miejsca dostępne będą dla innych zainteresowanych osób.  Każde szkolenie będzie nagrywane i udostępniane w serwisie Youtube. 
Pierwsze szkolenie będzie wprowadzajacym w arkana obsługi wirtualnego studia dziennikatskiego EYIA

  • Sieciowa obsługa konta dziennikarskiego wirtualnej redakcji EYIA.
  • Jak publikować swoje wpisy do serwisu informacyjnego, felietony, roportaże, multimedia.
  • Na starcie do projektu nowych młodych dziennikarzy ten temat jest najwżniejszy i najbardziej potrzebny. Patronat  nad naszą inicjatywą Akademi Młodego Dziennikarza objął  Miesięcznik Społeczno-Kulturalny WOBEC. Miesięcznik ten ma zbieżne z nami cele: INSPIROWANIE i WSPIERANIE młodych ludzi o postawach POZYTYWNI, KREATYWNI, SOLIDARNI.

 

 

Następne szkolenie w kolejny poniedziałek dnia 9 maja 2016 r.

W PROGRAMIE: WSZYSTKO O GRAFICE w PUBLIKACJACH.
szczegółowy plan spotkania podamy niebawem. 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes