EDYCJA DOKUMENTU: sterowanie wyszukiwarkami internetowymi dla twojego dokumentu

Każdy OBIEKT ARTYKUŁU ma wbudowane mechanizmy sterowania działaniem wyszukiwarek internetowych. Można samemu zadecydować czy wogóle chcemy aby wyszukiwarki (w tym również Google) umieszczały naszą informację w indeksach wyszukiwawczych czy chcemy ją pzred tymi indeksami ukryć. Mżzemy też określić w jaki sposób bedzie nasza informacja wyszukiwana przez pzreglądarki. 

Od strony technicznej elementami tymi sterują komendy HTML dla metadanych oraz robotów wyszukiwawczych (metakey, content, robots). Formularz każdej informacji w naszym systemie zawiera pola sterowania tymi danymi.

GORĄCO ZACHĘCAMY DO RACJONALNEGO WYPEŁNIANIA  TYCH DANYCH. Praktycznie bowiem od sposobu wyszukiwania danych zależy jakość udpostępnionej w sieci informacji. Rady merytoryczne dotyczące wypełniania pól medadanych omówione zostaną w innym miejscu.

ilustracja do pomocy: metadane STRESZCZENIE:

W polu streszczenie neleży określić krótki opis co zawiera dokument. 
W wynikach wyszukiwania Google pokazuje się ten w wykazach wyszukanych stron pod tytułem kazdej wyszukanej strony. Jeśli to pole pozostawimy puste wyszukiwarka wyświetli w tym miejscu pierwsze słowa  naszego dokumentu. Jest to wyjątkowo niekorzystne dla wyników wyszukiwania oraz ,,obciach'' dla autora dokumentu.
Jego zawartość merytoryczna (zgodność z treścią oraz tytułem dokumentu oraz słowami kluczowymi) ma też w pływ na pozycjoinowanie strony. 


SŁOWA KLUCZOWE

W polu wymienia się słowa kluczowe przez jakie chcę aby wyszukiwarka wyszukiwała mój dokument. Poszczególne słowa (frazy słów) należy oddzieliś od siebie znakiem pzrecinka lub średnika. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór słów. (Roboty sprawdzają zgodność ich treści z treścią dokumentów!!!)


WYSZUKIWARKI

Standardowo pole ustawione jest globalnie na opcję: Indeksuj dokument i indeksuj jego odsyłacze.

Niniejsze pole pozwala nam wybrać alternatywną opcję: NIE INDEKSUJ w sytuacji, kiedy nie chcemy aby dana informacja była umieszczana w wynikach wyszukiwania w Internetach. 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes