EDYCJA DOKUMENTU: dodatkowe ustawienia parametrów dokumentu

Formularz dokumentu zawiera dodatkowe przydatne pola ustawień. Jeśli nie zostaną zmienione pzrez autora dokumentów przyjma one wartości domyślne.

 

Włączanie i wyłaczanie publikacji

Data rozpoczęcia i zakończenia publikacji. Można wybrać za pomocą kalendarza. Brak wyboru powoduje dla: Rozpocznij: ustawienie bieżącej daty i godziny, dla Zakończ publikowanie: ustawienie - nigdy nie wygasa. 

USTAWIENIE, która GRUPA ma dostęp do dokumentu (widzi go). 
Przykładowo:

  • Pielgrzymowice - dokument zobaczą tylko osoby z redakcji w Pielgrzymowicach
  • pielgzrymowice.eyia.eu - tylko dla osób mających uprawnienia administracyjne dla tej grupy
  • Publiczny - widzą wszyscy w Internetach
  • Wewnętrzny - widzą wszyscy, którzy mają konto i są zalogowani
  • Redakcyjny - widzą wszyscy, którzy mają prawo publikowania
  • Korespondenci - widzą tylko korespondenci EYIA nieprzypisani do żadnej lokalnej redakcji.
  • ....
Free Joomla! templates by AgeThemes