EDYCJA DOKUMENTU: Wprowadzenie (tzw. LID) + ,,czytaj więcej'' dla dokumentu

Użycie tej ikony powoduje wstawienie w miejscu ustawienia kursora separatora dzielącego informację na 2 części wydzielając tzw ,,zajawkę tekstu'' znaną z publikacji internetowych a dziennikarstwie nazywane terminem LID. ,,Zajawką''LIDem nazywamy krótka informację opatrzoną linkiem: czytaj więcej, którego użycie udostępnia pelny tekst informacji. W publikacjach drukowanych LID jest częścia wyróznionego krótkiego akapitu tekstu umieszczonego zaraz pod tytułem.
Separator ten stosuje się do oddzielenia ,,zajawki'' od pozostałej cześci tekstu. W edytorze miejsce wstawienia tego separatora zobrazowane jest przez czerwoną pozioma linię. W wersji opublikowanej będzie zastąpiona odsyłaczem: czytaj więcej do pełnego artykułu.

Edycyjnie separator (czerwoną linię) w edytorze mozna skasować jak dowolny inny znak za pomoca klawiszy BACKSPACE lub DELETE.     

 

Ten sam separator można wtawić w miejsce kursora w tekście za pomocą linku dostępnego pod polem edytora, jak niżej:

 

Free Joomla! templates by AgeThemes