EDYCJA DOKUMENTU: praca w edytorze pełnoekranowym

Treść wprowadzana jest do systemu za pomocą edytora umożliwiającego łatwe i intuicyjne  tworzenie kodu HTML i CSS dokumentu sieciowego. (HTML i CSS są standardami kodowania informacji multimedialnych dla przeglądarek internetowych). W naszym systemie zainstalowano zbudowany w technologii AJAX edytor FCK Editor.

Możesz w nim redagować tekst jak w standardowych edytorach tekstowych takich jak Open Office, MS Word lub podobnych. Praca z nim jest prosta i intuicyjna.  Nie wymaga szczgółowych instrukcji.

Poniżej kilka praktycznych uwag ułatwiających pracę z edytorem:


ilustracja instrukcji edytora - pełnoekranowa

Ikona wskazana strzałką włącza tryb pełnoekranowy edytora co ułatwia pracę nad dokumentem. Ponowne użycie tej ikony powoduje pomniejszenie edytora i powrót do pełnego obrazu formularza.


 

Free Joomla! templates by AgeThemes