EDYCJA DOKUMENTU: jak opublikować dowolną informację.

Nasz panel dziennikarski jest przystosowany do publikowania dowolnych treści tekstowych oraz multimedialnych: foto, grafiki, galerii, prezentacji multimedialnych, dokumentów biurowych i medialnych, filmu, utworów muzycznych lub strumieniowych transmisji na żywo. 

Do publikacji każdego z nich przygotowany zostanie odrębna instruktorska ściąga: jak to zrobić.

Podstawowym kontenerem dla każdej takiej informacji jest obiekt zwany roboczo ARTYKUŁEM. 

OBIEKT ARTYKUŁ ma stałe, niezbędne dla optymalnego funkcjonowania w sieci pola o określonych właściwiściach i treściach oraz pola odesłań do innych obiektów (autorów, struktury tematycznej).

Ten niezmienny układ elementów sieciowej informqacji nazywamu OBIEKTEM ARTYKUŁU.

W zależności od treści i formy publikacji ma swoje dodatkowe wyposażenie dla publikowania innej informacji niż tradycyjna tekstowa.  

Wprowadznie każdej informacji polega na odpowiednim wypełnieniu formularza wejściowego OBIEKTU ARTYKUŁU dostępnego po zalogowaniu w menu za pomocą funkcji nazwanej u nas: DODAJ NOWĄ INFORMACJĘ
Powoduje ona wyświetlenie formularza publikacji.

W swojej wersji podstawowej OBIEKT ARTYKUŁU posiada kilka pól obowiązkowych aby artykuł mógł zostać poprawnie zapisany. 

demo formularza artykułu (tytuł)

 

Absolutnie obowiązkowym polem jest pole TYTUŁ.  (Wszystkie obowiązkowe pola oznaczono gwiazdką)

Pole ALIAS można pominąć i pozostawić puste. Jego rola i zadanie zostą omówione w innym miejscu.

Obowiązkowa jest treść informacji. Musi zawierać jakikolwiek element (co najmniej jeden znak. (omówiono zostanie w innym miejscu szczegółowo)

 

edytor - demoObowiązkowy jest również przydział do jednej z określonych kategorii tematycznych.

Wybrać należy jedną z kategorii tematycznych dostępnych na liście rozwijalnej i przydzielić yworzoną informację do tej kategorii.

 

UWAGA!
U góy formularza są przyciski  ZAPISZ  ora  ANULUJ 
Wyłącznie tych przycisków należy używać do opuszczenia formularza i powrotu do obsługi innych funkcji systemu. Jest to związane z koniecznościa zapewnienia stabilnej pracy systemu dla wielodostępu w sieci.


Optymalizacj sieciowej skuteczności tworzonej informacji ma swoje inne wymagania z zakresie treści i konfiguracjio. Inne elmenty formularza danych stwarzają bardzo rozbudowane mozliwości sterowania sieciową informacją. Zostaną one omówione w osobnych miejscach niniejszego systemu pomocy.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes