EDYCJA DOKUMENTU - tworzenie przypisów

Zainstalowano dodatek dla łatwiejszego tworzenia w artykule przypisów. 

Dzięki emu dodatkowi przypisy do artykułau można dodać za pomocą słowa kluczowego ref jak w wypadku wszystkich dodatków oznaczoną nawiasami klamrowymi. Składnia przypisu jest następująca:

{ref title = "Tytuł"} Przypis: Przypis Zawartość tutaj {/ ref}

Można również tworzyć przypisy bez tytułów, ale przypisy z tytułami wyglądają  lepiej!

{ref} Zawartość Przypis {/ ref}

UWAGA: w przykładach powyżej pierwszy nawias klamrowy zapisano kursywą tylko dlatego aby kod nie zadzaiałał w tekście i móc pokazać jego składnię. Należy nie zmieniać tego nawiasu na kursywę.PRZYKŁAD:

1


2

Free Joomla! templates by AgeThemes
To jest treść przypisu
To jest treść drugiego przypisu
Close