EDYCJA DOKUMENTU: uniwersalne narzędzie HTML5 publikowania multimediów

W naszym systemie jest aktywny dodatek (wtyczka, plugin) HTML5Media za pomocą którego można bardzo łatwo opublikować w treści artykułu dowolny plik muzyczny lub filmowy w atrakcyjny i łatwy sposób. 
Poniżej opis zastosowania (w języku angielskim). Wyświetlacz ten umie rówież obsługiwac zarówno dla audio i wideo pliki z napisami w dowolnych językach.

Co ważne. Pliki źródłowe (audio, wideo oraz ilustracji moga być z dowolnego miejsca sieci pod warunkiem mozliwości poznania ich sieciowego adresu oraz jesli srwer nie blokuje ich wykorzystania na zaewnątrz.


wywołanie dodatku w dowolnym miejscu tekstu dokumentu:

Dodatek wywołuje się w dokumencie odpowiednio komendami htm5audio lub html5video umieszczonymi w nawiasach klamrowych.

Wewnątrz nawiasów oprócz komendy wywołania dodatku podaje się parametry dla odtwarzanych mediów, zawsze w parach: nazwa_parametru , znak = oraz w nawiasach kwadratowych wartość parametru. Przykładowo, anby określić szerokość odtwarzacza na 600 pixeli wpisuje się parametr w postaci:
width=[600]

 

Przykład odtwarzacza zdefiniowanego na stronie:http://eyia.eu/index.php/radio-eyia/podcasty/1448-wolnosc-w-edukacji-adam-jukiewicz

 


Dodatek (PLUGIN) umożliwia zamieszczenoie w tekście dowolnego dokumentu odtwarzać pliku AUDIO i VIDEO za pomocą technologii HTML5.

dodatek obsługuje następujące parametry:

 • audio_aac = adres URL lub ścieżka dostępu do pliku audio w formacie  AAC  (tylko dla html5audio)
 • audio_mp3 = adres URL lub ścieżka dostępu do pliku audio w formacie MP3  (tylko dla html5audio)
 • audio_ogg = adres URL lub ścieżka dostępu do pliku audio w formacie  OGG.  (tylko dla html5audio)
 • audio_wav = adres URL lub ścieżka dostępu do pliku audio w formacie  WAV  (tylko dla html5audio)
 • autoplay* = Start odtwarzacza zaraz po załadowaniu dokumentu
 • controls* = Widoczność kontrolek odtwrazacza
 • height* = Szerokość odtwarzacza (podana w pixelach)
 • loop* = Odtwarzanie w pętli
 • nocontextmenu* = Wyłączenie menu kontekstowego (dostępnego pod parwym klawiszem myszki)
 • nosupport* = Tekst jaki zostanie wyświetlony w sytuacji, kiedy przeglądarka nie obsługuje HTML5 dla audio lub wideo.
 • nosupport_<languege_code> =komunikat jak wyżej,a le podany w wybranym języku określonym za pomocą kodu języka
 • poster =  adres URL lub ścieżka dostępu do pliku z ilustracją dla odtwarzacza
 • poster_visibility* = Obraz pojawi się  po załadowaniu
 • preload* = Kontrola buforowania plików. dostępne wartości: auto, metadata, none
 • text_track = Wyświetlanie napisów. Ta opcja może być użyta dla dowolnego czasu oraz różnych jęyków. Wartoci podaje się w liście: kind|src|srclang|label
 • video_mp4 = adres URL lub ścieżka dostępu do pliku wideo w formacie MP4  (tylko dla html5video)
 • video_webm = adres URL lub ścieżka dostępu do pliku wideo w formacie WebM   (tylko dla html5video)
 • video_ogg = adres URL lub ścieżka dostępu do pliku wideo w formacie OGG  (tylko dla html5video)
 • width* = Szerokość odtwarzacza

* = Wartości te mogą być ustawione jako domyślne w ustawieniach wtyczki (pluginu) HTML5 Video.

 

Free Joomla! templates by AgeThemes