EDYCJA DOKUMENTU: pułapka edycji źródła dokumentu

UWAGA! 
W wewnętrznym edytorze systemu redakcyjnego EYIA jest wbudowana funkcja Żródło Dokumentu. Udostępnia ona edytowany dokument w postacji źródła w językach HTML5 oraz CSS jakie są podstawą serwisów sieciowych.

KOD TEN JEST WYŚWIETLANY WYŁĄCZNIE W WERSJI DO ODCZYTU. 

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany kodu w tym widoku jest ignorowane w czasie zapisu dikumentu i tym samym wporwadzone zmiany nie sa zapamiętane. Jest to niezbędne w sytuacji kiedy treść serwisu tworzy większa rozprosona grupa ludzi. Takie ograniczenie zabezpiecza nasz system przed:

  1. umyślnym wporwadzeniu złośliwego kodu do systemu
  2. nieumyślnym zepsuciu poprawnego kodu co może mieć blizej nieprzewidziane konsekwencje w wyświetlaniu treści na monitorach urządzeń odbiorczych lub urządzeniach mobilnych.

Tym samym nie zadziałają w naszym systemie wszelkiego rodzaju OSADZENIA treści za pomocą kodu jakie powszechnie są udostępniane (np dla Youtube i wielu innych).

Jak ominąc to ograniczenie?

W systemie CMS JOOMLA na jakim oparto serwis EYIA ograniczenie to obchodzi się pzrez zastosowanie odpowiednich  rozszerzeń (pluginów) do edytora tekstu, których kod wywołania  wprowadzony do dokumentu na etapie wyświetlania zamienia go na efekt jaki był planowany. 

Do każdego takiego dodatku przypisany jest odpowiedni kod wywołania wklejenia do artykułu dodatkowego kodu.
Wszystkie takie dodatki wprowadzane są do treści w edytozre systemowym za pomocą instrukcji zawartych w nawiasach klamrowych, jak niżej:

 Każdy dodatek ma swoją nazwę wywołania konkretnej usługi oraz najczęściej dodatkowe parametry jego wywołania. Cały tekst nazwy wywołania i parametrów podany jest przy opisie każdego dodatku. W ten sposób można wklejać do dokumentu wiele multimediów (filmów z YOUTUBE, Vimeo i iinych, zawartość INSTAGRAMA lub autorskie rozwiązania multimedialne wytworzone specjalnie dla EYIA pzrez koordynatora systemu.

WAŻNA UWAGA!
Kiedy się wkleja do treści dowolny, skopiowany gdzie indziej fragment parametru lub nazwy to edytor wkleja go łącznie z z kodami fomatowania w takiej sytuacji kod wywołania pluginu jest dla systemu niezrozumiały, ponieważ w jego treści zawiera kody formatowania HTML i CSS. KOD WYWOŁANIA MUSI BYĆ ZWYKŁYM, NIEFORMATOWNYM TEKSTEM!
Zaleca się zatem wprowadzania tych kodów dodatku za pomocą wbudowanej w edytor funkcji: Wklej jako czysty tekst

Wywołuje ona okienki, gdzie możemy wkleić tekst jaki chcemy dodać. Tą metodą każdy tekst ,,gubi'' wszystkie kody formatowania tekstu i jest wklejony w artykuł jako czysty tekst.
 

Zaleca się stosowanie tego przy kopiowaniu tekstu z innego serwisu WWW. W pzreciwnym wypadku skopiowalibyśmy również styl czcionek zastosowanych w kopiowanym źródle, który niekoniecznie jest taki sam jak nasz dokument.
 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes