Kampania: MŁODOŚĆ BEZ PROCENTÓW

Spot kampanii Miasta Gdańska "Młodość bez procentów" udziałem Maćka "Gleby" Florka.

Widzisz - reaguj!

Celem kampanii jest ograniczenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat istniejącego prawa zakazującego sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz wykreowanie „mody” na reagowanie. 

Udział wzięli:
Maciej "Gleba" Florek
Dagmara Wiśniewska
Adam Wiśniewski
Oliwia Woźnicka
Ula Zabłocka
Anna Smolnicka

Więcej na: fb.com/MlodoscBezProcentow

Kampania w roku 2016 skierowana jest w szczególności do sprzedawców oraz osób będących świadkami zakupu alkoholu przez osoby nieletnie. „Widzisz-raguj” to hasło tegorocznej edycji kampanii. Jeśli jesteś sprzedawcą – zareaguj na próbę zakupienia alkoholu przez nastolatka. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia - również powinieneś zareagować. W tym roku chcemy skupić się na jeszcze jednej grupie - osobach pełnoletnich, które spotykają się z prośbami o zakup alkoholu. Takie sytuacje zazwyczaj mają miejsce w chwili, gdy sprzedawca odmawia sprzedaży alkoholu, wtedy szansą na zdobycie napoju alkoholowego jest często zwrócenie się do starszego (niekiedy zaledwie o kilka lat) kolegi lub koleżanki (lub do innej osoby, napotkanej w sklepie).
Do udziału w tegorocznej edycji kampanii zaproszony został Maciej „Gleba” Florek, juror programu „You can dance - po prostu tańcz” który jest idolem młodych ludzi. W spocie promującym tegoroczną kampanię Maciej Florek poprzez swoją odpowiedzialną postawę i poczucie humoru wciela się w role sprzedawcy oraz klienta, do którego zwraca się młodzież z prośbą o zakupienie alkoholu.

Free Joomla! templates by AgeThemes